Visar alla 6 resultat

Lekplats

Humlegården

I parken finns klätterställningar, gungor, lekstugor, bandybana, basketkorgar med mera. Under verksamhetstid finns det även en mängd löst lekmaterial, såsom cyklar, hinkar, spadar, bollar och under vintern pulkor och åkmattor.

I Judarskogen finns en naturstig. Det finns åtta informationstavlor längs stigen och det tar cirka en timme att gå den. Under vandringen får du lära dig att se de 10 000-tals år gamla spåren i naturen efter istiden och att se de förändringar i landskapet som fortfarande sker.

Denna stora bemannade parklek ligger i Kronobergsparken, vilken är en gammal uppvuxen park i innerstadskvarter. Parkleken är en öppen verksamhet med tonvikten lagd på utomhusaktiviteter. Vi vänder oss till alla åldrar, men barn och ungdomar prioriteras. Lekplatsen är försedd med en mängd lekredskap. Det finns även grill och sittplatser. Allsång och karaoke från scenen.

Parkleken är i två nivåer med en lutande ramp med ledstång mellan nivåerna. I parken finns bland annat en linbana, basketkorg, gungor, rutschbana, klätterställning, lek borg, cykel karusell och en inhägnad småbarnsdel med grind.

Vår knasiga, underbara och inspirerande utemiljö bjuder in till spontanlek där vi jobbar kontinuerligt med naturvetenskap, teknik och matematik. Vi är stolta över vår bygglek där man får snickra och konstruera i stort t.ex. kiosk, buss eller båt, bara fantasin begränsar! Tillsammans med barnen bygger vi med lekmaterial som tex rör, plankor, pinnar och annat.

Tessinparkens parklek hittar du i norra änden av Tessinparken. Parkleken är belägen på Gärdet mellan Blanchegatan och Askrikegatan. Stora lekytor med mycket lekutrustning. Välkommen till oss!